Nákupní košík

Košík je prázdný

Hlavní menu

Rychlé vyhledávání

Sortiment

Výfuky

Facebook


Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.primavyfuky.cz. Provozovatelem těchto stránek je společnost SUCCESSFUL COMPANY a.s. Příborská 1001, 738 01 Frýdek-Místek.

1. Prodávající

SUCCESSFUL COMPANY a.s. IČO 276 733 16 se sídlem Frýdek-Místek, Příborská 1001, PSČ 738 01. Společnost prodávajícího je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě oddíl B, vložka 4413.

2. Kupující

 

2.1 Kupující "spotřebitel"

Za spotřebitele je považována osoba, která v době uzavíraní a plnění kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatelský subjekt. Jedná se o fyzickou osobu, která nakupuje výrobky pouze pro svou osobní potřebu nad rámec své podnikatelské činnosti, nebo výkonu svého povolání, nikoliv za účelem podnikání.

 

2.2 Kupující "podnikatel"

Za podnikatele se považuje osoba, která v době uzavíraní a plnění kupní smlouvy samostatně vyhonává na vlastní účet a odpovědnost výdělwčnou činnost za účelem zisku. Jako "kupující podnokatel" je také považována osoba, která jedná a uzavírá smlouvu jménem podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2.3 Právní předpis

Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. V případě, že je kupující "spotřebitel", smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Cb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že je kupující "podnikatel", smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami obchodního zákoníku (č. 89/2012 Sb.).
Všechny případné spory vzniklé v půsledku kupní smlouvy se budou řešit výhradně dle práva České Republiky a také výhradně soudy České Republiky.
Kupující "spotřebitel" může využít také možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující "spotřebitel" kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle uvedených informací. Více informací o možnosti podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu naleznete zde - Informace o mimosoudním řešení sporu.
Prodávající bude vždy přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím, pokud to však kupující neodmítne.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu primavyfuky.cz: telefonicky, písemně, e-mailem jsou závazné. Podáním této objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3.2 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů o vozidle, uvedením fakturační, doručovací adresy, kontaktního telefonu.

3.3 Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po uhrazení kupní ceny.

3.4 Vyplněním objednávkového formuláře primavyfuky.cz kupující souhlasí se shromažďováním a archivací osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4. Objednávka a expedice zboží

4.1 Zákazníkům je zboží zasíláno na DOBÍRKU přepravní společností  GLS, PPL, Top Trans.

4.2 Objednávky jsou přijímány 24 hodin denně a jsou zpracovávány v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. Objednávky zboží od firmy POLMOśtrów a JMJ, přijaté do 13.00 hod., jsou odeslány tentýž den, výfuky Bosal druhý pracovní den. U všech objednávek přijatých po 13.00 hod. si prodejce vyhrazuje právo odeslat objednané zboží následující pracovní den. Zboží je doručováno v ČR do druhého pracovního dne, na SLOVENSKO do dvou pracovních dnů po zpracování objednávky v průhledné fólii nebo papírovém kartonu.

O termínu zpracování (odeslání) objednávky bude zákazník včas a řádně informován. V případě nemožnosti dodat objednané zboží do výše uvedeného termínu si prodejce vyhrazuje právo objednávku stornovat. O této skutečnosti bude zákazník včas a řádně informován.

4.3 Zákazník je povinen doručené zboží pečlivě zkontrolovat, zda není zboží poškozené, zda je kompletní (doplňky jsou přibalovány k tlumiči výfuků). V případě poškození obalu doporučujeme zákazníkům sepsat s řidičem protokol a poté neprodleně informovat o této skutečnosti prodejce. Pozdější reklamace již nelze uplatnit.

5. Cena přepravy

5.1 Přeprava Česká Republika.

Přeprava zboží nad 6000,- Kč je poskytována ZDARMA na náklady prodejce. V případě objednávky zboží (bez přepravného) do 5999,- Kč je zákazníkovi účtováno přepravné ve výši 249,- vč, DPH 21%. V případě nadrozměrné zásilky (obecně: délka nad 120 cm, váha nad 30 kg) bude cena přepravy vypočtena individuálně dle aktuálního sazebníku přepravní firmy Top Trans. O případné změně ceny přepravy bude zákazník předem informován.

5.2 Přeprava Slobensko.

Cena přepravy zboží na Slovensko je 390.- Kč. V případě nadrozměrné zásilky (obecně: délka nad 120 cm, váha nad 30 kg) bude cena přepravy vypočtena individuálně dle aktuálního sazebníku přepravní firmy Top Trans. O případné změně ceny přepravy bude zákazník předem informován.

Cena objednaného zboží v Kč bude přepočtena na EUR dle aktuálního kurzu ČNB.

6. Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zakoupené zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě je nutno dodržet několik podmínek.

7. Záruka

Na námi prodávané zboží se vztahuje záruční lhůta ve výši 24 nebo 36 měsíců*. Záruka se vztahuje na úplné prorezivění prodávaného zboží, uvolnění vnitřních příček. Záruka se nevztahuje na povrchovou korozi. Tato záruka zaniká v případě, kdy bylo zboží namontováno neodborně, pokud došlo k zásahu do výrobku, jeho úpravě nebo rozdělení na více částí.

U univerzálních katalyzátorů je potřeba ověřit na stanici měření emisí, nebo dle přiložené tabulky, zda pro daný typ motoru je potřeba katalyzátor splňující emisní normu EURO 2, EURO 3, nebo EURO 4. V případě reklamace na nesplnění emisí bude požadována fotokopie velkého TP s uvedením typu motoru vozu, na který byl katalyzátor montovaný.

V případě montáže DPF filtu je nutno přenastavit řídicí jednotku.

*záruka 36 měsíců platí pouze při objednání všech gumových závěsů a kompletního spojovacího materiálu k objednanému výfuku POLMOstrów a montáži v odborném servisu. Záruka se vztahuje na úplné prorezivění. Prodloužená záruka bude označena na účtence. V případě uplatnění záruky 36 měsíců je nutno doložit doklad o montáži s razítkem servisu.

8. Reklamace

8.1 V případě reklamace zákazník doručí kupované zboží na adresu prodávajícího na své náklady. K reklamovanému zboží je nutno přiložit kopii dokladu o koupi zboží. V případě prodloužené záruky 36 měsíců také kopii dokladu o montáži s razítkem servisu. V případě reklamace katalyzátoru je nutno přiložit také kopii technického průkazu s označením druhu paliva.

8.2 Případné reklamace vyřídíme v souladu s právním řádem nejpozději však do 30 dnů od fyzického převzetí zboží.

8.3 Při neuznané (neoprávněné) reklamaci bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zboží zasláno zpět. V takovém případě bude zboží odesláno na adresu kupujícího na jeho náklady.

8.4 Po kladném vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zasláno nové zboží, nebo bude vystaven dobropis a částka dobropisu zaslána na bankovní účet.

8.5 V případě reklamace katalyzátoru musí zákazník doložit kopii technického průkazu s vyznačením typu motoru auta, na které byl katalyzátor montovaný.

8.6 V případě reklamace DPF filtru bude vyžadován doklad o přenastavení řídící jednotky automobilu na nový cyklus po výměně DPF filtru.

9. Montážní list k výměně fitru pevných částic DPF

 

Demontáž starého filtru pevných částic DPF:

1. Odpojte kabel od mínusového pólu baterie.
2. Odpojte všechny senzory od starého filtru DPF . V případě, že na voze zůstanou  trubky tlaku, tyto se musí demontovat a       důkladně vyčistit.
V opačném případě budou po namontování nového filtru vysílány zkreslené signály do řídící jednotky.
3. Vyjměte opotřebený DPF z výfukového systému.

Montáž nového filtru pevných částic DPF:

1. Vyčistěte spojovací trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci nového filtru.
2. Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.
3. Nainstalujte nový filtr částic na místě starého. Ujistěte se, že se filtr nedotýká podvozku, nebo jiné části vozu.
4. Nainstalujte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do příslušného šroubení. Nesmí dojít k záměně!
5. Připojte zpět kabel na mínusový pól baterie.
6. Připojte se k ECU OBD vozidla (řídící jednotce) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic. V opačném případě nebude filtr pevných částic DPF pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést do ujetí 50 km od výměny nového filtru pevných částic DPF.
7. Nastartujte auto a zkontrolujte těsnost výfukového systému. V případě netěsnosti nebude nový filtr pracovat správně a hrozí jeho poškození. V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky.

 

10. Doporučení

Všechny zakoupené díly jsou určeny k odborné montáži. Doporučuje se současně s díly výfuků vyměnit taktéž gumové závěsy a spojovací materiál (ploché těsnění, objímky, těsnící kroužky...). Námi dodávané zboží je zaměnitelné s originálními díly. V některých případech můžou mít tlumiče mírně odlišný tvar a to z důvodu jiné technologie výroby, která vede ke zlevnění výrobních nákladů, které mají vliv na konečnou cenu výfuků. Námi dodávané výfuky jsou vyrobeny z oboustranně pohliníkovaného plechu o síle 2x0,7mm. Veškerý materiál do výroby pochází z firmy Thyssen Group DE.